Aktif Karbon kullanımında; kalite kontrol amaçlı, eski veya ne kadar kullanıldığı bilinmeyen aktif karbonlar için kullanım ömrü sorgulama, satın alma aşaması öncesinde kabul testlerini kendi laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz. 

Tane Boyut Analizi

Laboratuvarımızda ASTM D 2862 standartına göre yapılmaktadır. Ortalama partikül çapı, aktif karbon yatağındaki basınç düşüşünü ve boşluk kesrini etkileyen bir özelliktir. Su arıtma ve gaz arındırma uygulamalarında işletme şartlarının ayarlanması için önemlidir. 

Yığın Yoğunluk & Boşluk Kesri Analizi

Yığın yoğunluk, aktif karbon tanelerinden oluşan yığının, taneleri ve taneleri arasındaki boşlukları da dahil olmak üzere, birim hacminin kütlesidir. Boşluk kesri ise katı yığın içindeki partiküller arası boşluğu ifade eder. 

Sertlik Sayısı

Laboratuvarımızda sertlik ölçme yöntemi ASTM D3802’e göre yapılmaktadır. 

Basınç Düşmesi

Laboratuvarımızda özel olarak tasarladığımız Teknoprom Özel Sistemi ile yapılmaktadır. 

Basınç düşmesi testi, uygulamada kullanılan farklı ebatlardaki filrelerde ve dolgulu kolonlardaki basınç kayıplarını belirlemek için ve sistemin tasarımını iyileştirmek ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla yapılır.

Nem

Laboratuvarımızda ASTM D 2867 standartına göre yapılmaktadır.

Kaba Nem Tayini: Hammadde içinde yer alan ortam sıcaklığı ile kaybolan nem miktarıdır. Kömürlere ve biyokütle bazlı hammaddelere uygulanmaktadır. 

Higroskopik Nem (Bünye Nemi) Tayini: Kaba nemi alınmış hammaddenin belirli süre kurutularak elde edilen kuru halidir. Kömürlere ve biyokütle bazlı hammaddelere uygulanmaktadır. 

Kül

Laboratuvarımızda TS 711 ISO 562 2014 standartına göre yapılmaktadır. 

Hammadde içinde tüm organik kısımlarının yanabileceği bir sıcaklıkta yakılmasından sonra artakalan inorganik kalıntıya bakılan analizdir. Kömürlere ve biyokütle bazlı hammaddelere uygulanmaktadır.

Uçucu Madde Tayini

Laboratuvarımızda TS 711 ISO 562 standartına göre yapılmaktadır. 

Hammadde içinde yer alan uçucu bileşiklerin miktarının tespitinde kullanılır. Kömürlere, biyokütleye ve aktif karbona uygulanmaktadır.

Sabit Karbon Tayini

Hammadde içinde bulunan sabit karbon miktarının tespiti yapılmaktadır. Kömürlere, biyokütleye ve aktif karbona uygulanmaktadır. TS 711 ISO 562, ASTM D7582, ASTM D3172 standartlarına uygun olarak belirlenmektedir.

Suda Çözünme

Laboratuvarımızda TS 11572 standartına göre yapılmaktadır.

Aktif karbonun çözünmesi, arıtılması gereken suyun sağlıklı ölçütlerde temizlenememesine sebep olabilir. Bu durumların önüne geçebilmek amacıyla kullanılacak aktif karbonun bu testten geçmesi gerekmektedir.

Standard pH

Laboratuvarımızda ASTM D3838 standardına göre yapılmaktadır.

Adsorbat (adsorplanan madde) içeren bir sıvı, aktif karbon içeren yataktan geçirildiğinde, adsorbatın cinsine göre aktif karbona tutunması esnasında bazı fiziksel mekanizmalar gerçekleşir ve kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir. Bunlar pH’a bağlı olaylardır.  Uygulamalarda verimin artırılması için ölçülmesi gereken bir parametredir.

İyot Sayısı

1 gr aktif karbon tarafından emilen iyot miktarının miligram cinsinden değeridir. Laboratuvarımızda ASTM D4607 standardına göre yapılmaktadır. Küçük moleküllerin adsorplanma seviyesini ölçer. Su arıtım uygulamalarında sıkça kullanılan parametredir. Aktif karbonun aktivasyon seviyesini gösterir. Kullanılmamış ya da yeniden aktive edilmiş aktif karbonların performansının belirlenmesinde kabul edilen en etkin parametrelerden birisidir. Basit hızlı ve ucuz test metodudur. İyot sayısı aktif karbonun gözenekliliği hakkında da bilgi verir. 

Metilen Mavisi Sayısı

Laboratuvarımızda CEFIC tarafından önerilen test metodu uygulanmaktadır. Sulu çözeltiden metilen mavisi adsorpsiyonu ile kullanılmamış ya da yeniden aktive edilmiş aktif karbonların adsorpladığı metilen mavisi iyonlarını kapsar. Büyük moleküllerin adsorplanma seviyesini ölçer. Metilen mavisi testi aktif karbonun mezogözenek yapısı hakkında bilgi verir. (15 Ao < Gözenek boyutu < 100 Ao) Yani metilen mavisi sayısı testi büyük boyutlu kirleticilerin adsorpsiyonu için yapılmaktadır. SO2, CO2, CO, NOx gibi mezo boyutlara sahip kirleticilerdir.  

Karbon Tetraklorür

Laboratuvarımızda ASTM D3467 standardına uygun özel olarak yapılmaktadır. Aktif karbonun aktivasyonun seviyesini belirlemek için kullanılır. Sonuç adsorbe edilen CCl4 ağırlığının numune ağırlığına yüzde oranı olarak belirlenir.

Toluen

Laboratuvarımızda ASTM D3467, ASTM D3687, ASTM D5160 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Aktif karbonun aktivasyonun seviyesini belirlemek için kullanılır. Sonuç adsorbe edilen toluen ağırlığının numune ağırlığına yüzde oranı olarak belirlenir.

Benzen

Laboratuvarımızda ASTM D3860 ve ASTM D5919 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Kullanılmamış aktif karbon veya yeniden aktive edilmiş aktif karbonların adsorpsiyon kapasitesi belirlenir. Sulardan ve atık sulardan istenmeyen bileşenleri uzaklaştırmak amacıyla aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesinin belirlenmesinde faydalıdır. 

Fenol

Laboratuvarımızda özel olarak tasarladığımız Teknoprom Özel Yöntemi ile yapılmaktadır. Kullanılmamış aktif karbon veya yeniden aktive edilmiş aktif karbonların adsorpsiyon kapasitesi belirlenir. Sulardan ve atık sulardan istenmeyen bileşenleri uzaklaştırmak amacıyla aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesini belirlemede kullanılır. 

Krom (IV)

Krom (IV) sularda en çok rastlanan ve tipik olarak kontrol edilmesi istenen maddelerden biridir. Laboratuvarımızda özel olarak tasarladığımız Teknoprom Özel Yöntemi ile yapılmaktadır. Kullanılmamış aktif karbon veya yeniden aktive edilmiş aktif karbonların adsorpsiyon kapasitesi belirlenir. Sulardan ve atık sulardan istenmeyen bileşenleri uzaklaştırmak amacıyla aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesini belirlenir. 

Sıvı Filtre Simülasyonu

Laboratuvarımızda özel olarak tasarladığımız sistemde Teknoprom Özel Yöntemi ile yapılmaktadır. Değişik filtrelerin adsorpsiyon kapasitelerinin ve performansının belirlenmesinde yararlıdır.

Gaz Filtre Simülasyonu

Laboratuvarımızda özel olarak tasarladığımız sistemde Teknoprom Özel Yöntemi ile yapılmaktadır. Değişik filtrelerin adsorpsiyon kapasitelerinin ve performansının belirlenmesinde yararlıdır. 

Kosgeb
www.kosgeb.com.tr