Skip links

Kimyasal Proses Ekipmanları Tasarımı ve İmalatı

TEKNOPROM olarak sanayi sektöründe kullanılmak üzere istenilen amaca uygun kimyasal proses ekipmanlarının tasarımı ve kurulumunda ulusal sanayimize yardımcı olmaktayız.

 • Tanklar
 • Isı Değiştiriciler
 • Reaktörler
 • Akışkan Yataklar
 • Distilasyon Kolonları
 • Absorpsiyon Kolonları
 • Ekstraksiyon Sistemleri
 • Filtre
 • Kurutma
 • Kırma-Öğütme
 • BGD Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri:

Yenilenebilir enerji teknolojileri yüzyılımızın gözde konuları arasındadır. Bunun en önemli sebepleri atmosferdeki yanma gazlarının miktarının artması sonucu oluşan küresel ısınma ve daha az maliyetli enerji elde edebilmektir. Teknoprom olarak yenilenebilir enerji kaynakları üzerine araştırmalar yapmaktayız.

 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Çalışmalarımız:

 • Güneş Enerjisinden Elektrik Üretmek
 • Elektroliz ile Hidrojen Üretimi
 • Metal Hidrürlerde Hidrojen Depolama
 • Yakıt Pilleri
 • Toprak Kaynaklı Isı Pompaları
 • Biyodizel Fabrikası Kurulumu

Kömür Teknolojileri

Kömür Teknolojileri:

Kömür dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de önemli bir yeraltı kaynağıdır. Ülkemizde kömür termik santrallerde enerji üretmek amacı ile, sanayi sektöründe ve ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tamamen yenilenebilir enerjiye dönüşüm zaman alacaktır.  Bu arada, kömürün daha temiz bir enerji haline getirilmesi, yakma ve gazlaştırma sistemlerinin iyileştirilerek daha verimli olmasını sağlamak üzerine araştırmalar yapmaktayız.  Bu arada, azalan kömürü bir hammadde olarak görüp, kömürden  çeşitli kimyasalların üretimleri de ilgi alanımız içersindedir.   Aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kömür Teknolojileri Çalışmalarımız:

 • Kömür İyileştirme
  • Kurutma
  • Kükürt Emisyonunu Azaltma
  • Briketleme
 • Kömür Yakma Sistemleri
  • Kabarcıklı Akışkan Yataklar
  • Sirklasyonlu Akışkan Yataklar
 • Kömür Gazlaştırma Sistemleri