Aktif karbon, içme sularından istenmeyen kötü renk, koku ve tada neden olan organik kirleticilerin tutulmasında, kimyasal proseslerin atık sularının arındırılmasında, endüstride gerek ortam havasının ve gerekse baca gazlarının temizlenmesinde, tıp ve sağlık alanında toksinlerin ve zehirli bileşiklerin uzaklaştırılmasında kullanılan bir maddedir.

Aktif karbon sıvı arıtımı, gaz arıtımı, endüstriyel akımların saflaştırılması gibi kimya ve imalat sanayinde yaygın olarak kullanılan adsorblayıcı bir maddedir. Özellikle makro, mezo ve mikro gözenekleri sayesinde sülfür, cıva, uçucu organik bileşenler gibi istenmeyen molekülleri ortamdan adsorbe ederek ayırır.

Teknoprom olarak farklı boyut, tip, aktif karbonlar için Ar-Ge faaliyetleri sürdürmekte, ürün geliştirme yapmakta ve laboratuvar hizmetleri vermekteyiz.

Aktif Karbon Kullanım Alanları

Aktif Karbon

Gaz Temizleme

Aktif karbon filtreler yoğunlukla laboratuvar, kara araçları, elektrik üretimi, fabrika gibi yapıların havalandırma sistemlerinde sıklıkla görülen parçalardır. Kullanıldığı ortama göre farklı ortam koşullarına dayanıklı olmalıdırlar. Basınç, hedef kullanım ömrü, sıcaklık gibi faktörler hava filtrelemede öne çıkan özelliklerdir.

Teknoprom olarak hava filtreleme ürün çalışmalarımız sürmektedir. Monoblok ve kumaş aktif karbon filtre geliştirilmesi ve üretimi konusunda sürdürdüğümüz çalışmalar ile ülkemiz AC Filtre ihtiyacını karşılamak hedefindeyiz.

Aktif Karbon

Su Arıtma

Şebeke ve içme suyu arıtma tesisleri, endüstriyel su arıtma tesisleri, gıda sanayi proses suyu arıtma tesisleri sistemlerinde aktif karbon kullanılır.

Bu tip tesislerin ihtiyaç duyduğu karbon miktarları ve tipleri tesislerin tasarımı ve işledikleri su ile belirlenir.

Teknoprom tarafından geliştirilen toz aktif (TAK) granüler aktig karbon (GAK) ve pellet (PAK) bu sistemlerde kullanılabilir.

Aktif Karbon

Endüstriyel Akımların Saflaştırılması

Yüksek aktifleştirilmiş karbonlar değişik akımlar içerisindeki safsızlıkların giderilmesinde aktif olarak kullanılır

Azot Jeneratörü Adsorbantları

Azot jeneratörleri sanayide inert ortamlar oluşturmada yoğun olarak kullanılan teçhizatlardandır. Azotun yakalanması işlemi sırasında kullanılan adsorbantlar aktif karbon bazlıdır.

Aktif Karbon
Kosgeb
www.kosgeb.com.tr