Skip links

Ürün Tanımı: Alkali ortamda (yüksek pH’da) kolayca çözülebilen, koyu kahverengi-gri-siyah renkli, humustan elde edilen organik maddelerdir.

Hümik Asidin Kullanım Alanları: Organik tarımın yaygınlaşması, inorganik gübrelerin toprağa ve içindeki canlılara zarar vermesi ve yer altı kaynaklarını kirletmesi ayrıca toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli bozulması nedeniyle hümik asitli gübrelerin kullanımı artmaktadır.

Hümik asitler sadece tarım alanında kullanılmamaktadır. Günümüzde ucuz bir kaynak olarak birçok sektörde hızla kullanılmaya başlanmıştır. Bu sektörlerin başında çevre ve sondaj teknolojileri, tutkal, boya, baskı mürekkepleri, kazan besi suyu şartlandırıcıları gibi kimya teknolojileri gelmektedir. Ayrıca kanatlı ve büyük baş hayvanlarda hastalıklara karşı mukavemet sağlamada, yenilen yemlerin ete dönüşümünde, süt veriminin artmasında, yumurta kalitesinde ve buna benzer birçok faktörlerde ciddi faydalar tespit edilmiştir. En şaşırtıcı neticeler ise insan sağlığı üzerine yapılan çalışmalarda elde edilmiştir. AIDS başta olmak üzere astım, bronşit, grip, mide rahatsızlıkları, böbrek taşı bertarafı, hemoroit, deri kanseri, kansızlık, aşırı uyku, iştahsızlık gibi tıpta oldukça yaygın karşılaşılan problemlerin çözümünde önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

Teknoprom olarak Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz hümik asit üretim metodu, tarafımızca tasarlanan T.K.İ. Ilgın Hümik Asit Pilot Tesisinde uygulanmaktadır. Sonucunda günümüzde T.K.İ. tarafından Hümas sıvı hümik asit ürünü ve katı halde hümik asit satışları yapılmaktadır.